تماس


آدرس : تهران - بلوار فرحزادی - بلوار شهید نورانی - شماره ۵۸ – ساختمان نیکی - شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
تلفن‌ بخش سرمایه‌گذاری: ۸۸۳۷۹۳۱۵
فکس :۸۸۳۶۷۲۸۸

آدرس پست الکترونیک : sabanik.fund@gmail.com