اخبار


دعوت به مجمع صندوق صبانیک

۱۳۹۷/۱۰/۲


احتراما به استحضار میرساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک، روز سه شنبه مورخ 1397/10/11 راس ساعت 8:30 در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر واقع در شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پلاک 58، ساختمان نیکی برگزار می گردد.


→ بازگشت