اخبار


دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

1398/05/13


احتراما به استحضار میرساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک، روز چهارشنبه مورخ 1398/05/23راس ساعت 10:00 در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر واقع در شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پلاک 58، ساختمان نیکی برگزار می گردد.


→ بازگشت