متولی


شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی(سهامی خاص)
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی(سهامی خاص)،در اسفندماه 1389 و با سرمایه 8 میلیارد ريال و تحت شماره 397632 تشکیل شد و هم اینک سبد کاملی از خدمات مالی را به عموم مشتریان و بخصوص علاقمندان به استفاده از پتاسیل های بازار سرمابه ارائه می نماید.

فایل رزومه متولی صندوق