دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز


ترکیب واحدهای ممتاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک.

دارندگان واحدهای ممتاز تعداد واحدهای ممتاز
بانک تجارت 47،000
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا 37،000
شرکت رستوران های زنجیره ای گلفوده 10،000
شرکت بین المللی مدیریت توسعه یهسود 25،000
مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر 400
جمع 119،400